Notariusz – kim jest i czym się zajmuje?


Zawody prawne / czwartek, 14 grudnia, 2017

Notariusz – kiedy jest potrzebny

Każdy kto kiedykolwiek kupował lub sprzedawał mieszkanie doskonale wie, że Kancelaria Notarialna będzie ostatnim miejscem, w którym spotka się z drugą stroną umowy. W naszym Polskim prawie istnieje bowiem zapis, który nakazuje, aby umowa przeniesienia własności nieruchomości została sporządzona i podpisana notarialnie. W przeciwnym wypadku będzie nieważna. Taka sama sytuacja dotyczy również umowy darowizny, a także podpisywanej przez nowożeńców intercyzy czyli rozdzielności majątkowej. A zatem możemy zauważyć, że kancelaria nie jest instytucją publiczną, do której udajemy się codziennie. Pełni ona istotną role w sytuacji, gdy podpisujemy jeden z najważniejszych dokumentów w naszym życiu. Kim więc jest notariusz? Czym się zajmuje? Jakie pełni funkcje w społeczeństwie?

Jak zostać notariuszem

Mowa tu oczywiście o osobie powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, która na co dzień zajmuje się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentów zawierających wolę stron. Notariusz po ukończeniu wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymaniu tytułu magistra. Musi odbyć trwającą niemal 4 lata aplikację i zdać z pozytywnym wynikiem końcowy egzamin notarialny. Jest to bardzo trudny i specyficzny zawód nie dla każdego. Idealny kandydat na notariusza to osoba, która ma zaufanie publiczne. Nikt nie będzie chciał skorzystać z jego usług, gdy pojawi się choć jedna negatywna opinia w środowisku publicznym. Ważną cechą jest również niezwykła precyzja i skrupulatność, aby opracowane dokumenty nie miały żadnych błędów. W przyszłości mogły być przyczyną jego unieważnienia. Jego codzienne czynności polegają na czuwaniu i należytym zabezpieczeniu praw i określonych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą w następstwie powodować konsekwencje prawne. Jego główną rolą w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sprawom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu sprawy.

Jak to wygląda w Olsztynie

W Olsztynie główną działalnością jaką zajmuje się regent są kwestie prawne związane z dziedziczeniem majątków rodzinnych. Do takich przypadków możemy zaliczyć między innymi spadki, które otrzymujemy nie tylko od żyjącego lub zmarłego członka naszej rodziny, ale również darowizny od dalszych i bliższych krewnych. W sytuacji, gdy nie mamy żadnego poparcia prawnego dla takiej umowy, musimy liczyć się z tym, ze możemy utracić do niej prawa.

Kolejną choć już mniej popularną sprawą jaką zajmują się pracownicy kancelarii jest zarządzanie majątkiem osoby niepełnoletniej. Bardzo często dochodzi do sytuacji w której małoletnie dziecko otrzymuje spadek po swoich dziadkach lecz ze względu na wiek nie może z niego korzystać, natomiast rodzice w wielu przypadkach chętnie zagospodarowaliby pieniądze w niewłaściwy sposób bez korzyści dla dziecka. Na szczęście w naszym prawie istnieją rygorystyczne rozporządzenia, które pozwalają zabezpieczyć małoletniego przez nieodpowiedzialnymi działaniami jego rodziców. W tym zawodzie zdarzają się również bardziej nietypowe zadania z którymi muszą się zmierzyć. Mało kto zdaje sobie sprawę, że istnieje również możliwość przechowywania w Kancelarii pieniędzy, znaczących dokumentów i innych ważnych rzeczy wyszczególnionych w ustawie. Zdarza się też, że pomagają w bardziej nietypowych sprawach takich jak np zaciąganie zobowiązań.

Podsumowanie

Należy wiedzieć, że regent przy dokonywaniu czynności notarialnych ma obowiązek potwierdzenia tożsamości wszystkich osób biorących udział w sprawie. Klient powinien okazać ważny dokument tj. dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.