Czym się zajmuje notariusz? Co warto wiedzieć?


Inne

Notariusz to specjalnie upoważniona osoba, której celem jest ochrona praw i uzasadnionych interesów obywateli i osób prawnych. Jest ona pewnym rodzajem niezależnego pośrednika, przemawiającego w imieniu państwa i poprzez akty notarialne kontrolujące jawność prawną i legalność stosunków między stronami. Wszyscy notariusze (bez względu na to czy dotyczy to prywatnego czy publicznego) mają równe prawa i […]

11 października 2019